MAGYAR TEREMTŐ SZER - A jelenkor Nemzeti Imája Magyarázat: A földi létben küldetésének eszközeiként az emberi faj is megkapta a lehetőségét annak, hogy társteremtőként képes legyen hatást gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra. Teheti ezt tudatosan és felelősséggel, vagy tudattalanul hatása mindenképpen megnyilvánul, érvényesül. A teremtés folyamatait és egymásra épülő sorrendiségét betartva, tudatosan is hatást gyakorolhatunk a jövőben megvalósuló megtapasztalásainkra. Amit kiárasztunk a külvilág felé, olyanná formáljuk azt. Nem csak lehetőségünk, hanem az élet és a fenntartható létezés megóvása érdekében kötelezettségünk is, kapott képességeinket és eszközeinket a kellő időben, felelősen alkalmazni. A tudatos és fenntartható emberi létezést és fejlődést szolgáló célok megvalósulása, különösen erős kozmikus támogatást élvez a jelenlegi földi létben. E Magyar Teremtő Szer, a Jelen Kor Nemzeti Imája, az egyénnek és a társadalomnak is képes információtartalmával, s mintáival lét és életszemléletének rendeződését hatékony módon segíteni. Gondolataink, kimondott szavaink, megvalósított, vagy elmulasztott cselekedeteink együttesen alakítják ki testi, lelki és szellemi egységünk energia szintjét, mely meghatározza, hogy a jelen világkorszak kozmikus hatásai támogatóan hatnak-e, ezen emberi testben való létezésünkre. A szellemünknek, lelkünknek nincs bőrszíne, vallása, politikai hovatartozása. Gondolataink, kimondott szavaink és megvalósított cselekedeteink, akkor támogatják testünk fent tarható működését, egészségünket meghatározó harmóniánkat, ha ezen tények figyelembevételével, és fontossági sorrendje alapján hozzuk meg döntéseinket, s valósítjuk meg cselekedeteinket. Az emberek felismerik, hogy csak a lét azonos rezgéstartományú létezések részesülnek támogató hatásokban. Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja magát másnak, mint amilyen valójában. Az embertársaink a kozmikus változások és a megosztott ismeretek hatásaiként, tudatosodásuk által felismerik, hogy a segítő vagy ártó cselekedeteik, vagy esetleges mulasztásaik megnyilvánuló hatásait s, mindenki, mindenképpen megtapasztalja. Ezt a földi létben nem kijátszható, kozmikus törvények biztosítják. Senkit nem mentesít a hivatalok, szervezetek vagy a névtelenség mögé rejtőzködés. Most van kozmikusan támogatott ideje és lehetősége, hogy küldetéstudatunk elhívásának eleget téve, egy magas tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői renddel harmóniában létező, szereteten, tudatosságon, igazságon és őszinteségen alapuló, minden életet tisztelő, egyéni és társadalmi életmintáinkat is megteremtsük. Életmintáinkkal, tudásunk megosztásával szükséges visszatanítanunk a földi emberiség számára, a Teremtői renddel harmóniában működő, fenntartható létezést. Annak, hogy valaki a mai kozmikus változások idejében, Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldott emberként éljen e földi létezésben, nagyságrendekkel kisebb az esélye, mint egy lottó főnyereménynek. Senki ne higgye, hogy ez a véletlen műve !!! A világmindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni is, leghatékonyabb módon Magyarul lehet. Ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban, a szakrális útmutatás jogát és kötelezettségét. A teremtő Isten küldöttjeiként genetikánkba kódoltan egyéni, nemzeti és emberiségi szinten vállalt küldetésünk, szolgálatunk van! A Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldva született emberek különlegesen hatékony teremtőképességgel rendelkeznek. Ősi anyanyelvünk rezgéseinek az anyagi, s az anyagon túli létezésre gyakorolt kapcsolódási, és rendező erő képező képessége, több mint 10-szer hatékonyabb, mint a legtöbb, más anyanyelvű, szintén teremtőképességgel rendelkező embertársunké. Ezen képességek és eszközök tudatos felismerése nem fölé emel más nemzeteknek, hanem egészséges felelősséggel, a földi élet minőségét meghatározó nemes küldetéssel és szolgálattal kíséri minden percét létezésünknek. A kiárasztott információ halmazaink és rezgéseink olyan rendező erőket teremtenek, melyek minden létezőre, energiára és anyagra, a létünkben való megvalósulásuk érdekében rendező hatást gyakorolnak. Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere biztosítja, melyek fenntartják az univerzumunkat, s biztosítják, hogy a földön, az éjszaka után mindig felkel a nap, míg világ ez a világ. Forrás: https://magyarteremtoszer.hu/magyar-teremto-szer/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spiritual Tv.252. adás Zeneszerző, hang -vágás: Heffner Attila www.spiritualtv.hu 2021.06.04.